Sermons

Sermon, Matthew 25.31-46, 2009

Fr. Evan … [Read more...]

Sermon, Lk 15.11-32, 2009

Fr. Evan … [Read more...]

Sermon, Lk 18.9-14, 2009

Fr. Evan … [Read more...]

Sermon, Luke 19.1-10, 2009, Zaccheaus

Fr. Evan … [Read more...]

Sermon, Theophany, 2009

Fr. Evan … [Read more...]

Sermon, Christmas, 2008

Fr. Evan … [Read more...]

Sermon, Sunday after Christmas, 2008

Fr. Evan … [Read more...]

Sermon, Matthew, 1.1-25, 2008

Fr. Evan … [Read more...]

Sermon, Luke, 13.10-17, 2008

Fr. Evan … [Read more...]

Sermon, Feast of St. Andrew, John 1.35-51, 2008

Fr. Evan … [Read more...]

Sermon, Matthew, 9.9-13, The Physician, 2008

Fr. Evan … [Read more...]

Sermon, Mission work, Fr. Martin, OCMC, 2008

Fr. Martin … [Read more...]

Sermon, Luke, 16.19-31, 2008

Fr. Evan … [Read more...]

Sermon, Do you believe in heaven and hell, Luke 8.26-39, 2008

Fr. Evan … [Read more...]

Sermon, Luke, 7.11-16, 2008

Fr. Evan … [Read more...]

Sermon, Luke 6.31-36, 2008, You don’t have to go to church

Fr. Evan … [Read more...]

Sermon, Mark 8.34-9.1, 2008, Hearing and listening to the question

Fr. Evan … [Read more...]

Sermon, John 19.6-11, 13-20, 25-28, 30-35, Thy Precious Cross, 2008

Fr. Evan … [Read more...]